tính xem 30*c, 42*c ứng với bao nhiêu độ f

Question

tính xem 30*c, 42*c ứng với bao nhiêu độ f

in progress 0
Josephine 5 tháng 2021-07-27T04:23:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:25:02+00:00

  @Bơ

  `32^o F+(30^oC.1,8)=86^oF`

  `32^o F+(42^oC.1,8)=107,6^oF`

  *Cách làm:

  1. thay số vào công thức.

  Công thức:

  `t^oF=32^oF+(t^oC.1,8)`

  2. kiểm tra đáp án.

   

  0
  2021-07-27T04:25:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Công thức tính `°C` ra `°F`

    `°F  =  (°C.1,8 )+32`

  `-` `(30^oC.1,8)+32` `=` `86^oF`

  `-` `(42^oC.1,8)+32` `=` `107,6^oF`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )