tính giá trị biểu thức: x^3+y^3 biết x+y=8 và x^2+y^2=34

Question

tính giá trị biểu thức:
x^3+y^3 biết x+y=8 và x^2+y^2=34

in progress 0
Delilah 2 tuần 2021-08-23T18:50:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:51:21+00:00

       x^3+y^3= (x + y ) × ( x+y ) × ( x+y )

                     = 8 ×8 ×8=504

   

  0
  2021-08-23T18:52:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Ta có : x^3 + y^3 = (x + y).(x^2 – xy + y^2)

  =8.(34-xy)

  mà (x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy
  <=> 64 = 34 + 2xy
  => 2xy = 30=>xy =15

  nên x^3+y^3=8.(34-15)=152

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )