Tính giá trị biểu thức:

Question

Tính giá trị biểu thức: a)A=(13-19)x khi x=3,x=5,x=7
b)B=2y+y+y,với y=-11

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-28T15:45:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:46:56+00:00

  a,+, Với x = 3

  Ta có: ( 13 – 19 ) 3 = -6 . 3 = -18

  +, Với x = 5

  Ta có: ( 13 – 19 ) 5 = -6 . 5 = -30

  +, Với x = 7 

  Ta có: ( 13 – 19 ) 7 = -6 . 7 = -42

  b, Với y = -11

  Ta có: 2. ( – 11 ) + ( -11 ) + ( -11 ) = -22 + ( -11 )+ ( -11 ) = – ( 22 + 11 + 11 ) = – 44

  0
  2021-10-28T15:47:16+00:00

  Đáp án: a,TH1: A=-18

                  TH2:A=-30

                  TH3:A=-42

                   b,A=-44

   

  Giải thích các bước giải:

  a,TH1:Khi x=3

  Ta có:A=(13-19).3=(-6).3=-18

  TH2:Khi x=5

  Ta có:A=(13-19).5=(-6).5=-30

  TH3:Khi x=7

  Ta có:A=(13-19).7=(-6).7=-42

  b,Khi y=-11

  Ta có:A=2.(-11)+(-11)+(-11)=(-22)+(-22)=-44

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )