tính giá trị biểu thức 85,07 + 653 , 8,127 : 0,3 25,47 x 2 – 8,127 : 0,3 giải cho mình với ạ

Question

tính giá trị biểu thức
85,07 + 653 , 8,127 : 0,3
25,47 x 2 – 8,127 : 0,3
giải cho mình với ạ

in progress 0
Delilah 7 ngày 2021-12-04T07:16:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:18:17+00:00

  85,07 + 653 , 8,127 : 0,3 sai đề

  $25,47 x 2 – 8,127 : 0,3$

  $=50,94-27,09$

  $=23,85$

  0
  2021-12-04T07:18:33+00:00

  @py

  Bài làm :

  Câu đầu tiên dấu bị sai nên không hiểu đề bài ạ `!!!`

  Câu thứ `2 :`

  `25,47 × 2 – 8,127 : 0,3`

  `= 50,94 – 27,09`

  `= 23,85`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )