Tính giá trị biểu thức : ax-ay+bx-by với a +b=15,x-y=-4 help me

Question

Tính giá trị biểu thức : ax-ay+bx-by với a +b=15,x-y=-4
help me

in progress 0
Natalia 5 tháng 2021-07-12T08:59:45+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:00:57+00:00

  Đáp án: -60

   

  Giải thích các bước giải:

  ax-ay + bx-by

  = a.(x-y) + b.(x-y)

  = a.(-4) + b.(-4)

  = (-4).(a+b)

  =(-4).15

  = -60

   

  0
  2021-07-12T09:01:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ax-ay+bx-by

  ⇔ a×(x-y)+b×(x-y)

  ⇔(x-y)×(a+b)    ∡

   Thay a+b= 15 , x-y=-4 vào ∡

  ⇔(x-y)×(a+b)

  ⇔(-4)×15=-60

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )