tính giá trị biểu thức : A=xy^3+5xy^3+ (-7xy^3) tại x=2, y=-1

Question

tính giá trị biểu thức : A=xy^3+5xy^3+ (-7xy^3) tại x=2, y=-1

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-11T15:15:51+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:16:51+00:00

  Đáp án:

  `A=2`

  Giải thích các bước giải:

  `A=xy^3+5xy^3+ (-7xy^3)`

  `=>A=xy^3+5xy^3-7xy^3`

  `=>A=(1+5-7)xy^3`

  `=>A=-xy^3`

  Thay `x=2;y=-1` vào biểu thức ta có :

  `A=-2.(-1)^3`

  `=>A=-2.(-1)`

  `=>A=2`

  Vậy giá trị của `A` là `2` tại `x=2;y=-1`

  0
  2021-09-11T15:17:10+00:00

  Đáp án: `A=2`

   

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1:

   `A=xy³+5xy³+ (-7xy³)`

  `= (1+5-7)xy³ =-xy³`

  Thay `x=2, y=-1` vào `A` ta được:

  `A=-2.(-1)³ =(-2).(-1)³ =2`

  Cách 2:

   `A=xy³+5xy³+ (-7xy³)`

  Thay `x=2, y=-1` vào `A` ta được:

  `A=2.(-1)³+5.2(-1)³+ (-7.2.(-1)³)`

  `= -2 -10 +14 =2`

  Vậy `A=2`

   

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )