Tính giá trị biểu thức C=(x^2-2xy+2y^2)×(x^2+y^2)+2x^3y-3x^2y^2+2xy^3 Tại x=-1/2;y=-1/2

Question

Tính giá trị biểu thức
C=(x^2-2xy+2y^2)×(x^2+y^2)+2x^3y-3x^2y^2+2xy^3
Tại x=-1/2;y=-1/2

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-05T21:00:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T21:01:21+00:00

   hihi

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-10-05T21:01:51+00:00

  Đáp án:

  $\frac{3}{16}$ (có gì vote câu trả lời hay nhất nha)

  Lời giải:

  rút gọn biểu thức cho đơn giản nhé

  $C=(x^2-2xy+2y^2)(x^2+y^2)+2x^3y-3x^2y^2+2xy^3$

  =$x^4+2y^4$

  Thay x=-1/2 y=-1/2 ta có

  C=$(\frac{-1}{2})^4+2.(\frac{-1}{2} )^4$

  =$\frac{3}{16}$

  Bạn cũng có thể thấy x=y=-1/2 nên mình thay x=y vào C được phương trình toàn y nữa sẽ dễ rút gọn hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )