tinh gia trị biểu thưc. M=x^2-10x-2xy+20y tại x=2010,y=1004

Question

tinh gia trị biểu thưc. M=x^2-10x-2xy+20y tại x=2010,y=1004

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-11-22T23:30:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T23:31:41+00:00

  Đáp án:

  M=(x²-2xy)-(10x-20y)

     =x(x-2y)-10(x-2y

      =(x-10)(x-2y)

  Thay x=2010,y=1004 ta được

  (2010-10)(2010-1004 . 2) 

  =2000 . 2

  = 4000

  Cho xin trả lời hay nhất ạ !

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-22T23:31:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `M x^2 – 10x – 2xy + 20y`

  `M = (x^2 – 10x) – (2xy – 20y)`

  `M = x(x – 10) – 2y(x – 10)`

  `M = (x – 10)(x – 2y)`

  Thay `x= 2010 , y= 1004` vào biểu thức trên ta được

  `M = (2010 – 10)(2010 – 2.1004)`

  `M = 2000 . 2 = 4000`

  Vậy nếu `x= 2010 , y= 1004` thì `M = 4000`

  Study well

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )