tính giá trị biểu thức sau 0,05+0,15+0,25+…+3,95

Question

tính giá trị biểu thức sau
0,05+0,15+0,25+…+3,95

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-11-03T12:38:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:39:40+00:00

  Đáp án:

  Biểu thức trên có số số hạng là:

      (3,95 – 0,05) : 0,1 + 1 = 40(số hạng)

  Kết quả của biểu thức trên là:

      (3,95 + 0,05) × 40 : 2 = 80

                                            Đáp số: 80.

  Chúc học tốt!!!

      

        

   

  0
  2021-11-03T12:39:43+00:00

  Mỗi số cách nhau 0,1 

  Số các số hạng là

  ( 3,95 – 0,05 ) : 0,1 + 1 = 40 ( số hạng )

  Giá trị của biểu thức trên là

  ( 3,95 + 0,05 ) × 40 : 2 = 80

  Đáp số : 80

  Xin CTLHN cho nhóm ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )