Tính giá trị biểu thức sau: 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 +…………+0,19

Question

Tính giá trị biểu thức sau: 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 +…………+0,19

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-02T14:48:49+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:50:17+00:00

  MÌnh nghĩ đề nó hơi sai nên mình sửa lại:

  0,01+0,02+0,03+…+0,19

  =(0,01+0,19)+(0,02+0,18)+…+(0,9+0,11)+0,10

  =0,2+0,2+0,2+…+0,2+0,1(có tất cả 9 số 0,2 )

  =0,2×9+0,1

  =1,8+0,1

  =1,9

  0
  2021-09-02T14:50:33+00:00

  Đáp án: `1,19`

  Giải thích các bước giải:

  `0,1+0,2+0,3+…+0,19`

  `=(0,1+0,19)+(0,2+0,18)+(0,3+0,17)+…+(0,9+0,11)+0,1`

  `=0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2 +0,1`

  `=0,2xx9+0,1`

  `=1,9`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )