Tính giá trị biểu thức sau: A=1+2-3-4+5+6-7-8+…-2007-2008+2009+2010

Question

Tính giá trị biểu thức sau:
A=1+2-3-4+5+6-7-8+…-2007-2008+2009+2010

in progress 0
Ximena 10 phút 2021-09-28T06:57:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T06:58:30+00:00

  A=1+2-3-4+5+6-7-8+…-2007-2008+2009+2010

    = (1+2-3-4)+(5+6-7-8)+….+(2005+2006-2007-2008)+(2009+2010)

    =    (-4)+(-4)+….+(-4)+4019

    =    (-4).502 + 4019

    =      -2008 + 4019

    =        2011

   

  0
  2021-09-28T06:58:59+00:00

  A= 1+2-3-4+5+6-7-8+…-2007-2008+2009+2010

  A= (1+2-3-4)+(5+6-7-8)+…+(2005+2006-2007-2008)+2009+2010

  A= (-4)+(-4)+…+(-4)+2009+2010

  (Ta thấy từ 1 đến 2008 có 2008 số mà ta chia các cặp trong đó có 4 số thì ta có 502 cặp số)

  A= (-4).502+2009+2010

  A= (-2008)+2009+2010

  A= 1+2010

  A= 2011

  Vậy A=2011

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )