Tính giá trị của biểu thức:3/5:0,5+3/5:0,25 A.2,2 B.4,2 C.3,6 D.6

Question

Tính giá trị của biểu thức:3/5:0,5+3/5:0,25
A.2,2 B.4,2 C.3,6 D.6

in progress 0
Caroline 3 ngày 2021-12-07T17:44:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T17:46:15+00:00

  Đáp án:C

   

  Giải thích các bước giải:Vì 3\5 :0.5 +3/5 ;0.25

  =3/5×2+3/5×4

  =3/5x(2+4)

  =3/5×6

  =3.6

   

  0
  2021-12-07T17:46:39+00:00

  Đáp án:

  3/5:0,5+3/5:0,25=3/5×2+3/5×4=3/5x(2+4)=3/5×6=18/5=3,6

  Vậy chọn đáp C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )