Tính giá trị của biểu thức a.x-(-16) vs x=4 b.(-90)-(y+10)+100 vs y=10 Jup mk vs ạ} Mk đg cần gấp

Question

Tính giá trị của biểu thức
a.x-(-16) vs x=4
b.(-90)-(y+10)+100 vs y=10
Jup mk vs ạ}
Mk đg cần gấp

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-11-24T23:56:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:57:58+00:00

  Đáp án:

  a) Thay x = 4 ta có:

       4 – (- 16)

       = 4 + 16

       = 20

  b) Thay y = 10 ta có:

       (-90) – (y + 10) + 100

       = (-90) – (10 + 10) + 100

       = (-90) – 20 + 100

       = (-110) + 100

       = -10

  Chúc học tốt!!!

   

   

  0
  2021-11-24T23:57:59+00:00

  Đáp án:

  `a.x-(-16) vs x=4`

  `Thay x = 4, có:`

  `= 4-(-16)`

  `= 4+16`

  `= 20`

  `b.(-90)-(y+10)+100 vs y=10`

  `Thay y = 10, có:`

  `= (-90)-(10+10)+100`

  `= (-90)-20+100`

  `= (-110) +100`

  `= -10`

  `Huyy`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )