Tính giá trị của biểu thức A) 7x^2 + xy – 11 tại x = -2 ; y = 3 B) 4xy^2 + xy – 13 tại x = 2 ; y = -3

Question

Tính giá trị của biểu thức
A) 7x^2 + xy – 11 tại x = -2 ; y = 3
B) 4xy^2 + xy – 13 tại x = 2 ; y = -3

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-07T08:01:59+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T08:03:38+00:00

  a) Thay x=-2 và y=3 vào biểu thức ta được:

    7x²+xy-11

  = 7.(-2)²+(-2).3-11

  = 28+(-6)-11

  =    11

  b) Thay x=2 và y=-3 vào biểu thức ta được:

     4xy²+xy-13

  = 4.2.(-3)²+2.(-3)-13

  =  72+(-6)-13

  =     53

  0
  2021-10-07T08:03:39+00:00

  A) thay x=-2 và y=-3 vào biểu thức

  `7.-2^2+(-2.3)-11=7.4+(-6)-11=28+(-6)-11=11`

  B) Thay x=2 và y=-3 vào biểu thức

  `4.2.-3^2+2.-3-13=4.2.9+(-6)-13=72+(-6)-13=53`

  chúc học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )