tính giá trị của biểu thức sau với a+b=41 M=73.a+27.a+100.b

Question

tính giá trị của biểu thức sau với a+b=41
M=73.a+27.a+100.b

in progress 0
Delilah 19 phút 2021-09-12T14:28:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T14:29:09+00:00

  M=73a+27a+100b

      =100a+100b

      =100.(a+b)               ( mà a+b=41)

      =100.41

      =4100

   

  0
  2021-09-12T14:29:19+00:00

  M=73.a+27.a+100.b

     = a.(73+27)+100.b

     =a.100+100.b

     =100.(1+b)

     =100.41=4100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )