tính giá trị của đa thức x+y-2=0 N= x ³ – 2x ³ -xy ² + 2xy +2y +2x -2

Question

tính giá trị của đa thức x+y-2=0
N= x ³ – 2x ³ -xy ² + 2xy +2y +2x -2

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-11-07T16:50:59+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T16:52:50+00:00

  Đáp án: $N=2$

  Giải thích các bước giải:

  Sửa đề

  $N=x^3-2x^2-xy^2+2xy+2y+2x-2$

  $\to N=(x^3-2x^2)-(xy^2-2xy)+(2y+2x)-2$

  $\to N=x^2(x-2)-xy(y-2)+2(x+y)-2$

  $\to N=x^2(-y)-xy(-x)+2\cdot 2-2$ vì $x+y-2=0$

  $\to N=-x^2y+x^2y+2$

  $\to N=0+2$

  $\to N=2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )