Tinh giá trị của mỗi biểu thức 2/7:1 ; 2/7÷3/4 ; 2/7÷5/4 a)so sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp b)so sánh giá trị tìm được Với

Question

Tinh giá trị của mỗi biểu thức
2/7:1 ; 2/7÷3/4 ; 2/7÷5/4
a)so sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp
b)so sánh giá trị tìm được Với Số Bị Chia Rồi rút ra kết luận

in progress 0
Everleigh 2 ngày 2021-12-07T18:35:16+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:36:25+00:00

  a) 27:1=27 ;  27:34=27.43=821 ;   27:54=27.45=835.

  b) 34<1<54;

  c) 821>27>835.

  Giả sử số bị chia và số chia là những số dương. Nếu số bị chia không đổi và số chia càng lớn thì thương càng bé.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )