tính giá trị qcuar biểu thức B=( (1/2+1/3)×6/7+2/7):3/5-2/3

Question

tính giá trị qcuar biểu thức B=( (1/2+1/3)×6/7+2/7):3/5-2/3

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-07T15:10:52+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T15:12:05+00:00

  Đáp án:

   1

  Giải thích các bước giải:

   B=[(`1/2`+`1/3`) x `6/7` +`2/7` ] : `3/5` -`2/3`

   B=(`5/6` x `6/7` + `2/7`) : `3/5` -`2/3`

   B=1 : `3/5` -`2/3`

   B= `5/3`-`2/3`

   B=1

  0
  2021-09-07T15:12:48+00:00

  `B = ( ( 1/2 + 1/3 ) xx 6/7 + 2/7 ) : 3/5 – 2/3 `

  `B = ( 5/6 xx 6/7 + 2/7 ) : 3/5 – 2/3 `

  `B = ( 5/7 + 2/7 ) : 3/5 – 2/3`

  `B = 1 : 3/5 – 2/3`

  `B = 5/3 – 2/3`

  `B = 1`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )