tính hàm lượng % N có trong các loại đạm phân bón vi lượng

Question

tính hàm lượng % N có trong các loại đạm phân bón vi lượng

in progress 0
Autumn 3 ngày 2021-09-03T19:33:03+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-03T19:34:26+00:00

    đạm vi lượng : Sunfat amon NH4SO4 có 12,28% N

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )