– Tính hệ thống thể hiện ở đâu? – Tính chính xác thể hiện ở đâu? CHI TIẾT, AI KO BT THÌ ĐỪNG TRẢ LỜI ĐỂ NHƯỜNG SLOT

Question

– Tính hệ thống thể hiện ở đâu?
– Tính chính xác thể hiện ở đâu?
CHI TIẾT, AI KO BT THÌ ĐỪNG TRẢ LỜI ĐỂ NHƯỜNG SLOT

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-14T12:38:09+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:40:05+00:00

  – Tính hệ thống thể hiện ở: 

  + Sự phù hợp giữa các yếu tố ngôn ngữ với nhau, giải thích cho nhau và phù hợp vs các yếu tố khác cấu thành sản phẩm

  – Tính chính xác thể hiện ở:

  + Sự phù hợp giữa các yếu tố ngôn ngữ vs hiện thực, vs tâm trạng được phản ánh tạo thành nội dung sự vật của tác phẩm

  + Sự phù hợp giữa các yếu tố ngôn ngữ vs thời đại, vs địa phương, vs đặc điểm của các nhân vật trong tác phẩm và vs phong cách của tác phẩm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )