Tình hình chính trị, luật pháp,quân sự thời lê so như thế nào? Giúp e nha

Question

Tình hình chính trị, luật pháp,quân sự thời lê so như thế nào?
Giúp e nha

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-10-10T07:18:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:20:10+00:00

  1. Tổ chức bộ máy chính quyền
  – Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ, đặc biệt là dưới thời Lê Thánh Tông hoàn chỉnh và đầy đủ hơn so với thời Lê Thái Tổ ở một số điều, như triều đình có đầy đủ các bộ, các tự, các khoa và các cơ quan chuyên môn.
  – Hệ thống thanh tra, giám sát được tăng cường từ triều đình đến các địa phương.
  – Ở các đơn vị hành chính, tổ chức chặt chẽ hơn (nhất là các cấp đạo thừa tuyên), có 3 cơ quan phụ trách mà không tập trung quyền lực vào một viên An phủ sứ như trước và có phân công trách nhiệm rõ ràng. Bộ máy chính quyền cấp xã được tổ chức chặt chẽ hơn.

  2. Tổ chức quân đội
  – Quân đội thời Lê sơ tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”:
  + Gồm có hai bộ phận chính: quân ở triều đình và quân ở các địa phương.
  + Các binh chủng: bộ binh, thuỷ binh, tượng binh, kị binh.
  + Vũ khí: đao kiếm, giáo, mác, cung tên, hoả đồng, hoả pháo.
  + Hằng năm, quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận. Quân đội mạnh được bố trí bảo vệ biên giới.
  – Nhà nước Lê sơ thể hiện qua đoạn trích là thái độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ của Tổ quốc, mỗi tấc đất của Tổ quốc mất đi phải đòi lại cho bằng được, không để cho kẻ thù xâm phạm lãnh thổ. Đây là lời răn đe, bài học cho bao thế hệ trong việc giữ gìn biên cương lãnh thổ của đất nước.
  – Giống nhau: Quân đội thời nhà Lê được tổ chức giống thời Lý – Trần theo chế độ “ngụ binh ư nông”, được tổ chức chặt chẽ, luyện tập võ nghệ hằng năm, có năng lực chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
  – Khác nhau:
  + So với thời Trần, quân đội thời Lê sơ không có quân đội của các vương hầu, quý tộc.
  + Vua trực tiếp nắm quyền tổng chỉ huy quân đội.
  + Quân đội thời Lê sơ có thêm: tượng binh, kị binh.
   
  3. Luật pháp
  Bộ Quốc triều hình luật do vua Lê Thánh Tông biên soạn và ban hành. Vua Lê Thánh Tông có niên hiệu là Hồng Đức, nên Quốc triều hình luật được gọi là Luật Hồng Đức.
  – Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, quan lại và giai cấp thống trị.
  – Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
  – Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
  – Đây là bộ luật đầy đủ và tiến bộ nhất trong các bộ luật phong kiến Việt Nam, thể hiện bước phát triển mới trong lịch sử pháp luật Việt Nam thời phong kiến. 
  – Có tác dụng tích cực, góp phần củng cố chế độ phong kiến tập quyền, phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  tinh-hinh-chinh-tri-luat-phap-quan-su-thoi-le-so-nhu-the-nao-giup-e-nha

  0
  2021-10-10T07:20:21+00:00

  I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật

  1. Tổ chức bộ máy chính quyền

  • Bộ máy trung ương

  (Hình 1)

  • Bộ máy địa phương

  (Hình 2)

  =>Bộ máy nhà nước tổ chức chặt chẽ, quy củ, hoàn chỉnh nhất.

  2. Tổ chức quân đội

  • Tổ chức:
  • Theo chế độ: “Ngụ binh ư nông” => Phục vụ sản xuất và chiến đấu
 1. Đặc điểm:
  • Quân đội: Quân triều đình, quân địa phương
  • Binh chủng: Bộ – thủy – kị – tượng binh
  • Thường xuyên luyện tập võ nghệ và có năng lực chiến đấu
  • Vũ khí: Đao, kiếm, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo…
  • Bố trí canh phòng nhất là những nơi hiểm yếu.

  3. Luật pháp

  • Đặc điểm: Năm 1483 ban hành luật Hồng Đức
  • Nội dung:
  • Bảo vệ chủ quyền quốc gia
  • Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc
  • Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị
  • Khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống dân tộc, bảo vệ quyền lợi phụ nữ.
 2. Tác dụng:
  • Củng cố chế độ phong kiến tập quyền
  • Thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định trật tự xã hội.

  tinh-hinh-chinh-tri-luat-phap-quan-su-thoi-le-so-nhu-the-nao-giup-e-nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )