Tình hình chính trị, quân sự thời Đinh-Tiền Lê

Question

Tình hình chính trị, quân sự thời Đinh-Tiền Lê

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-29T14:48:17+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:49:20+00:00

  Tình hình chính trị và quân sự thời Đinh – Tiền Lê:

  +) 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, đặt tên nước là Đại Cồ Việt và đóng đô ở Hoa Lư. 

  – Phong vương cho các con. 

  – Cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt. 

  – Đúc tiền. 

  – Dùng hình phạt khắc nghiệt cho tội phạm. 

  `->` nhằm ổn định đất nước. 

  +) Quân đội gồm 10 đạo và gồm có hai bộ phận: cấm quân và địa phương. 

  +) Chính quyền trung ương: vua đứng đầu và nắm mọi quyền hành, thái sư, đại sư và quan văn, quan võ phụ giúp việc cho nhà vua. 

  +) Chính quyền địa phương có 10 lộ và dưới lộ là phủ và châu. 

  `->` bộ máy nhà nước đầy đủ hơn. 

  0
  2021-08-29T14:49:24+00:00

  Chính trị:

  + Bộ máy cai trị ở trung ương : vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ : các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.
  + Chính quyền địa phương : cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.

  Quân đội

  + Xây dựng quân đội (10 đạo và hai bộ phận cấm quân, quân địa phương).
  Nhà Tiền Lê đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập tự chủ. Đây là sự hoàn thiện chính quyền ờ trung ương, chia lại đơn vị hành chính cả nước, chú trọng xây dựng quân đội…

  XIN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )