Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam bị tác động mạnh mẽ trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất là do?

Question

Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam bị tác động mạnh mẽ trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất là do?

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-11-04T04:54:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:55:56+00:00

  Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam bị tác động mạnh mẽ trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất là do?

  Sự vươn lên mạnh mẽ của giai cấp tư sản người Việt.

  0
  2021-11-04T04:56:22+00:00

  Sự vươn lên mạnh mẽ của giai cấp tư sản người Việt.

  Thấy hay thì vote 5 sao và cho mình câu trả lời hay nhất nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )