tình hình nước đại Việt thời Lê Sơ về lĩnh vực giáo dục văn hóa

Question

tình hình nước đại Việt thời Lê Sơ về lĩnh vực giáo dục văn hóa

in progress 0
Maya 24 phút 2021-10-08T07:15:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:16:39+00:00

  Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long ; ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

  – Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm địa vị độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.

  – Thời Lê sơ (1428- 1527), tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên.

  0
  2021-10-08T07:16:45+00:00

  $\text{Văn hóa, giáo dục thời Lê Sơ}$

  tinh-hinh-nuoc-dai-viet-thoi-le-so-ve-linh-vuc-giao-duc-van-hoa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )