Tình hình về cuộc chiến chống Covid-19 ở Việt Nam hiện nay

Question

Tình hình về cuộc chiến chống Covid-19 ở Việt Nam hiện nay

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-09-06T14:26:10+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-06T14:27:27+00:00

    Bước vào năm 2020, dịch Covid-19 (được đánh giá là dịch bệnh tồi tệ nhất trong khoảng 100 năm trở lại đây) bùng phát ở nhiều nước đã tác động sâu rộng tới sức khỏe và đời sống của cộng đồng quốc tế, tới sự phát triển kinh tế – xã hội trên quy mô toàn cầu. Tại nước ta, với chiến lược phù hợp và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành liên quan, chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư, Việt Nam đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới và cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong số ít quốc gia có hoạt động chống dịch hiệu quả nhất trong bối cảnh là nước có thu nhập trung bình thấp, đầu tư cho y tế còn nhiều hạn chế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )