tính hóa trị của Mn trong hợp chất Mn2O3

Question

tính hóa trị của Mn trong hợp chất Mn2O3

in progress 0
Kylie 3 tuần 2021-11-20T00:31:22+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:33:06+00:00

  Đáp án:Ta có: CTHH: Mn2O3

   =>Mn hóa trị 3 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-20T00:33:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi hóa trị của Mn là a.

  Theo quy tắc hóa trị ta có: 

     2 . a = 3 . II

  =>II/a=2/3

  =>a=III.

  Vậy hóa trị của Mn trong hợp chất Mn2O3 là III.

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )