tính hợp lí : 240 x 50 +48 x 100 / 42 x 37+21 x 126 / là gạch ngang phân số nha bạn

Question

tính hợp lí : 240 x 50 +48 x 100 / 42 x 37+21 x 126
/ là gạch ngang phân số nha bạn

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-10-15T16:49:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T16:51:06+00:00

  $\dfrac{240 \times 50 + 48 \times  100}{42 \times 37+21 \times 126}$

  $= \dfrac{48 \times 5 \times 50 + 48 \times  100}{42 \times 37+21 \times 42 \times 3}$

  $= \dfrac{48 \times ( 250 + 100)}{42 \times (37+63)}$

  $= \dfrac{48 \times 350}{42 \times 100}$

  $= \dfrac{8 \times 7}{7 \times 2}$

  $= 4$

  0
  2021-10-15T16:51:40+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{240.50+48.100}{42.37+21.126}$ 

  = $\frac{24.10.50+24.2.100}{42.37+21.42.3}$

  = $\frac{24.500+24.200}{42.37+42.63}$ 

  = $\frac{24.(500+200)}{42.(37+63)}$ 

  = $\frac{24.700}{42.100}$ 

  = $\frac{4}{1}$ 

  = 4

  Chúc bạn học tốt ~ Mình sửa lại một chút tại nãy chưa đọc kĩ đề ==” Thành thật xin lỗi !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )