Tình huống 1 Ban quan ly thị trường kiểm tra thấy trong cua hàng bà Te có ban toi 10 loại hàng trong khi giấy phép ghi tên bà Te chỉ có 7 loại hàng bà

Question

Tình huống 1 Ban quan ly thị trường kiểm tra thấy trong cua hàng bà Te có ban toi 10 loại hàng trong khi giấy phép ghi tên bà Te chỉ có 7 loại hàng bà Te có vi phạm quy định về kinh doanh ? Nếu có thì do là vi phạm gì

in progress 0
Rose 4 tuần 2021-08-17T04:45:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:46:25+00:00

  =>Có vi phạm .

  =>Vi phạm về kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép. Bởi thực tế, bà Te chỉ đăng kí kinh doanh 7 mặt hàng, nhưng khi ban quản lí thị trường phát hiện thì cửa hàng lại có tới 10 mặt hàng. Như vậy đã có 3 mặt hàng không có trong danh sách đăng kí kinh doanh.

  0
  2021-08-17T04:46:33+00:00

  Bà Te vi phạm quy định kê khai đúng số vốn của Nhà nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )