Tính khối lượng chất trong các trường hợp sau a) 1kg NaCl chứa 10,5% tạp chất b) 50g dd H2SO4 98% c) 100g dd HCl 16,5%

Question

Tính khối lượng chất trong các trường hợp sau
a) 1kg NaCl chứa 10,5% tạp chất
b) 50g dd H2SO4 98%
c) 100g dd HCl 16,5%

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-16T14:02:08+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:03:24+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a,\ m_{NaCl}=0,895\ kg=895\ g.\\ b,\ m_{H_2SO_4}=49\ g.\\ c,\ m_{HCl}=16,5\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ m_{NaCl}=1\times (100\%-10,5\%)=0,895\ kg=895\ g.\\ b,\ m_{H_2SO_4}=50\times 98\%=49\ g.\\ c,\ m_{HCl}=100\times 16,5\%=16,5\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-16T14:03:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)  mNaCl = 1 × (100% – 10,5%) = 0,895 kg

  b)  mH2SO4 = 50 × 98% = 49 g

  c)  mHCl = 100 × 16,5% = 16,5 g 

            Chúc bạn học tốttt

      Xin ctl hay nhất với ạ!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )