tính khối lượng của 1 khoi da có khối lượng 0,6m3 biết khối lượng riêng của khối đá là 2600 kg/m3 .

Question

tính khối lượng của 1 khoi da có khối lượng 0,6m3 biết khối lượng riêng của khối đá là 2600 kg/m3 .

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-11-21T21:22:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:24:03+00:00

  Đáp án:                       giải 

  khối lượng của một khối đá là :

  m = D .v -= 0,6 . 2600=1560(kg)

  đáp số : 1560 (kg)

   

  Giải thích các bước giải:

  áp dụng công thức : m=D nhân V 

  trong đó m là khối lượng 

  D là khối lượng riêng 

  v lad thể tích 

   

  0
  2021-11-21T21:24:11+00:00

  Đáp án:

  1560 kg

  Giải thích các bước giải:

  Ta có khối lượng riêng của khối đá là : D = 2600 kg / m3.

  =>Khối lượng của khối đá có thể tích 0,5 mlà: m = D.V = 2600.0,6 = 1560 (kg)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )