tính khối lượng của các nguyên tố có trong 49g H2SO4

Question

tính khối lượng của các nguyên tố có trong 49g H2SO4

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-11-21T07:17:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:19:27+00:00

  Ta có: $n_{H2SO4}$ = $\frac{49}{98}$ = 0,5 (mol)

  ⇒ $m_{H}$ = 0,5.1.2 = 1 (g)

      $m_{S}$ = 0,5.32 = 16 (g)

      $m_{O}$ = 0,5.16.4 = 32 (g)

  0
  2021-11-21T07:19:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )