tinh khoi luong cua kclo3 can dung de dieu che dc 3,36 lit khi oxi o dktc

Question

tinh khoi luong cua kclo3 can dung de dieu che dc 3,36 lit khi oxi o dktc

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-11-14T01:59:40+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:00:47+00:00

  Đáp án:

   12,25g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2KCl{O_3} \xrightarrow{t^0} 2KCl + 3{O_2}\\
  n{O_2} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\,mol\\
  nKCl{O_3} = \dfrac{{0,15 \times 2}}{3} = 0,1\,mol\\
  mKCl{O_3} = n \times M = 0,1 \times 122,5 = 12,25g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )