tính khối lượng đồng được giải phóng ở katot trong bình điện phân dung dịch CuSO4 cho biết hiệu điện thế giữa 2 cực của bình là 10V điện năng tiêu thụ

Question

tính khối lượng đồng được giải phóng ở katot trong bình điện phân dung dịch CuSO4 cho biết hiệu điện thế giữa 2 cực của bình là 10V điện năng tiêu thụ của bình là 1kWh

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-11-26T10:41:42+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:42:44+00:00

  Đáp án:

   Em bổ sung dữ kiện thời gian điện phân nhé

  Giải thích các bước giải:

   Cường độ dòng:

  $I=\frac{P}{U}=\frac{1000}{10}=100A$

  Theo công thức Fa-ra-day, khối lượng đồng:

  $m=\frac{A.I.t}{96500.n}=\frac{64.100}{96500.2}t=0,033.t$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )