Tính khối lượng dung dịch thu được khi hoà tan 0,2 mol CuSO4 vào nước để thu được dung dịch có nồng độ là 10% ?

Question

Tính khối lượng dung dịch thu được khi hoà tan 0,2 mol CuSO4 vào nước để thu được dung dịch có nồng độ là 10% ?

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-11T19:15:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:16:31+00:00

  Đáp án:

   320 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  mCuS{O_4} = 0,2 \times 160 = 32g\\
  C\% CuS{O_4} = \dfrac{{mCuS{O_4}}}{{m{\rm{dd}}CuS{O_4}}} \times 100\\
   \Rightarrow m{\rm{ddCuS}}{{\rm{O}}_4} = \dfrac{{mCuS{O_4} \times 100}}{{C\% CuS{O_4}}} = \dfrac{{32 \times 100}}{{10}} = 320g
  \end{array}\)

  0
  2021-10-11T19:17:02+00:00

  $m_{CuSO_4}=0,2.160=32g$

  $⇒C\%_{CuSO_4}=\dfrac{m_{CuSO_4}}{m_{ddCuSO_4}}.100\%$

  $⇒m_{ddCuSO_4}=\dfrac{32.100}{10}=320g$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )