Tính Khối lượng H2O cần dùng để pha vào 300ml dung dịch KOH 1M tạo ra dung dịch KOH 0,8M.( coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

Question

Tính Khối lượng H2O cần dùng để pha vào 300ml dung dịch KOH 1M tạo ra dung dịch KOH 0,8M.( coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-07-08T20:36:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:37:56+00:00

  300ml=0,3 lít

  Đáp án

  \({m_{{H_2}O}} = 75{\text{ gam}}\)

  Hướng dẫn giải chi tiết

  300 ml \(KOH\) 1M chứa

  \({n_{KOH}} = {V_{dd}}.{C_{M{\text{ KOH}}}} = 0,3.1 = 0,3{\text{ mol}}\)

   Dung dịch mới tạo ra có nồng độ là 0,8M

  \( \to {V_{dd\;{\text{mới}}}} = \frac{{{n_{KOH}}}}{{{C_{M{\text{ KOH}}}}}} = \frac{{0,3}}{{0,8}} = 0,375{\text{ lít}}\)

  Vì thể tích dung dịch khi pha không thay đổi đáng kể

  \( \to {V_{{H_2}O}} = 0,375 – 0,3 = 0,075{\text{ lít = 75 ml}}\)

  Vì nước có khối lượng riêng là 1g/ml

  \( \to {m_{{H_2}O}} = 75.1 = 75{\text{ gam}}\)

  0
  2021-07-08T20:38:36+00:00

  Ok vote cho mik

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )