Tính khối lượng khí O2 cần để đốt cháy vừa đủ hỗn hợp gồm 0,3 mol Mg và 0,3 mol Al

Question

Tính khối lượng khí O2 cần để đốt cháy vừa đủ hỗn hợp gồm 0,3 mol Mg và 0,3 mol Al

in progress 0
Kinsley 4 tuần 2021-08-11T19:10:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:12:20+00:00

  Đáp án:

  $m_{O_2}=12 \ g$ 

  Giải thích các bước giải:

  Các phản ứng xảy ra:

  $\begin{array}{l}2Mg+O_2\xrightarrow{t^o}2MgO\\ \ 0.3 \to 0.15 \ \ (mol)\\4Al+3O_2\xrightarrow{t^o}2Al_2O_3\\ 0.3\to 0.225 \ \ (mol)\end{array}$

  Tổng số mol $O_2$ tham gia phản ứng là:

  $∑n_{O_2}=0.15+0.225=0.375 \ (mol)$

  Khối lượng khí $O_2$ cần dùng là:

  $0.375·32=12 \ (g)$

  0
  2021-08-11T19:12:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )