tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí có thành phần phần trăm về thể tích :79%N;20%O2;1%CO2;1%hơi nước

Question

tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí có thành phần phần trăm về thể tích :79%N;20%O2;1%CO2;1%hơi nước

in progress 0
Emery 6 ngày 2021-12-04T08:43:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:45:07+00:00

  (Mình sửa thành 78% N2) 

  Tỉ lệ thể tích là tỉ lệ mol. 

  Giả sử có 100 mol hỗn hợp => Có 78 mol N2, 20 mol O2, 1 mol CO2, 1 mol H2O 

  $\overline{M}= \frac{78.28+20.32+1.44+1.18}{100}$= 28,86

  0
  2021-12-04T08:45:13+00:00

  Giả sử có 100 lít hỗn hợp

  $→$ $\left\{\begin{matrix}
  V_{N_2}=78(l) & \\ 
  V_{O_2}=20(l) & \\ 
  V_{CO_2}=1(l) & \\ 
  V_{H_2O}=1(l) & 
  \end{matrix}\right.$

  $→$ $\overline{M_{hh}}=$ $\dfrac{78\times 28+20\times 32+1\times 44 + 1\times 18}{100}=28,86(g/mol)$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )