Tính khối lượng muối clorua thu đc khi cho 11,2g Fe lần lượt pứ hết vs khí Cl2 và vs dd HCl dư

Question

Tính khối lượng muối clorua thu đc khi cho 11,2g Fe lần lượt pứ hết vs khí Cl2 và vs dd HCl dư

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-10-25T00:28:48+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:30:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $n Fe=11,2/56=0,2(mol)$

   +Pư với Cl2

  $2Fe+3Cl2–to–>2FeCl3$

  Theo PTHH

  $n FeCl3=n Fe=0,2(mol)$

  =>$m FeCl3=0,2.162,5=32,5(g)

  +pư với HCl

  $Fe+2HCL—->FeCl2+H2$

  Theo PTHH

  $n FeCl2=n Fe=0,2(mol)$

  $m FeCl2=0,2.127=25,4(g)$

  #cho mk câu tl hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )