Tính mức thu nhập bình quân đầu người của cộng hòa Nam phi theo số liệu sau: Dân số: 43 600 000 GDP:113 247 triệu USD

Question

Tính mức thu nhập bình quân đầu người của cộng hòa Nam phi theo số liệu sau:
Dân số: 43 600 000
GDP:113 247 triệu USD

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-05T16:55:01+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-05T16:56:44+00:00

    Đổi 113 247 triệu USD = 113 247 000 000 USD

    Mức thu nhập bình quân đầu người của cộng hòa Nam Phi là:

    113 247 000 000 : 43 600 000 = 2 597,4 USD/người/năm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )