tính nghiệm của G : -1+3x mũ 2 và K : -1 + 3x mũ 2 +4

Question

tính nghiệm của G : -1+3x mũ 2 và K : -1 + 3x mũ 2 +4

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-08-09T23:33:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:34:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `G=-1+3x^2`

  Cho `G=0`

  `=>-1+3x^2=0`

  `=>3x^2=1`

  `=>x^2=1/3`

  `=>x=+-sqrt(1/3)=+-sqrt3/3`

     Vậy nghiệm của đa thức `G` là `+-sqrt3/3.`

  `K = -1 + 3x^2 +4=3x^2+3`

  Cho `K=0`

  `=>3x^2+3=0`

  `=>3x^2=-3`

  `=>x^2=-1` (loại)

      Vậy đa thức `K` vô nghiệm.

  0
  2021-08-09T23:34:43+00:00

  Đáp án:

  G : `x = \pm \sqrt3/3`

  K : vô nghiệm.

  Giải thích các bước giải:

  `G = -1+3x^2 =0`

  `<=> 3x^2 = 1`

  `<=> x^2 = 1/3`

  `<=> x = \pm \sqrt3/3`

  .

  `K=-1+3x^2+4 =0`

  `<=> 3x^2+3=0`

  `<=> 3(x^2+1) = 0`

  `<=> x^2 + 1 =0`

  Vì `x^2 ≥ 0 \forall x => x^2+1 ≥ 1 \ne 0 `

  `=>` PTVN.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )