tính % nguyên tố N trong phân bón hóa học sau: Urê amoni sunfat , amoni nitrat , amoni hiđrophotphat giúp em với ạ !!!

Question

tính % nguyên tố N trong phân bón hóa học sau: Urê amoni sunfat , amoni nitrat , amoni hiđrophotphat
giúp em với ạ !!!

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-08-29T15:17:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:18:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-29T15:19:16+00:00

  Xét lần lượt các chất:

  Ure: \((NH_2)_2CO\)

  \( \to {M_{{{(N{H_2})}_2}CO}} = (14 + 1.2).2 + 12 + 16 = 60\)

  \( \to \% {m_N} = \frac{{14.2}}{{60}} = 46,67\% \)

  Amoni sunfat: \((NH_4)_2SO_4\).

  \( \to {M_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = (14 + 1.4),2 + 32 + 16.4 = 132\)

  \( \to \% {m_N} = \frac{{14.2}}{{132}} = 21,21\% \)

  Amoni nitrat \(NH_4NO_3\)

  \( \to {M_{N{H_4}N{O_3}}} = 14 + 1.4 + 14 + 16.3 = 80\)

  \( \to \% {m_N} = \frac{{14.2}}{{80}} = 35\% \)

  Amoni hidrophotphat \((NH_4)_2HPO_4\).

  \( \to {M_{{{(N{H_4})}_2}HP{O_4}}} = (14 + 1.4).2 + 1 + 31 + 16.4 = 132\)

  \( \to \% {m_N} = \frac{{14.2}}{{132}} = 21,21\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )