Tính nhẩm 1) 26^2 + 52.24 + 24^2 2) 3003^2 – 3^2

Question

Tính nhẩm
1) 26^2 + 52.24 + 24^2
2) 3003^2 – 3^2

in progress 0
Rylee 2 tuần 2021-09-12T23:14:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:15:34+00:00

  Đáp án:

  1)=(26+24)^2=50^2=2500

  2)=(3003+3)(3003-3)=3006×3000=9018000

  Giải thích các bước giải: áp dựng hằng đẳng thức

  0
  2021-09-12T23:15:46+00:00

  Đáp án: 1) 2500

  2) 9081000

  Giải thích các bước giải:

  1) 26^2 + 52.24 + 24^2 = ( 26 + 24 ) ^2 = 50^2=2500

  2) 3003^2 – 3^2 = (3003+3) . (3003-3) = 3006 . 3000=9081000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )