tính nhanh 1/2+2/8+3/28+4/77+5/176+6/352

Question

tính nhanh 1/2+2/8+3/28+4/77+5/176+6/352

in progress 0
Genesis 1 tuần 2021-09-02T13:13:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:14:51+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `1/2+2/8+3/28+4/77+5/176+6/352`

  `= 1/1.2 + 2/2.4 + 3/4.7 + 4/7.11 + 5/11.16 + 6/16.22`

  ` = 1/1 – 1/2 + 1/2 –  1/4 +  1/4 – 1/7 + 1/7 – 1/11 + 1/11 – 1/16 + 1/16 – 1/22`

  `= 1 – 1/22`

  ` = 21/22`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )