Tính nhanh ( 1,25 × 2,4 ) : ( 2,5 × 1,2 ) Giúp vs

Question

Tính nhanh
( 1,25 × 2,4 ) : ( 2,5 × 1,2 )
Giúp vs

in progress 0
Rylee 5 tháng 2021-07-16T16:50:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:51:21+00:00

  `(1,25 × 2,4) : (2,5 × 1,2)`

  `= (1,25 : 2,5) × (2,4 : 1,2)`

  `= 0,5 × 2`

  `= 1`

  0
  2021-07-16T16:51:47+00:00

  Đáp án:

   ` ( 1,25 × 2,4) : ( 2,5 × 1,2 ) = 1`

  Giải thích các bước giải:

   ` ( 1,25 × 2,4 ) : ( 2,5 × 1,2 )`

  `= 3 : 3 `

  `= 1 `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )