tính nhanh 13 x 125 x 16 ——————— 8 x 52 x 25 làm hẳn ra

Question

tính nhanh
13 x 125 x 16
———————
8 x 52 x 25
làm hẳn ra

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-09-03T16:29:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:31:03+00:00

  13×25×5×8×2  5×2      5

  —————-=——=
    8×13×4×25      4        2
  0
  2021-09-03T16:31:19+00:00

  Đáp án:

  =1 x 5 x 1

  ____________= 5 phần 2

   

  1 x 2 x 1

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )