tính nhanh:2020 x[0,4-3:7,6] / 1945 x 1975 + 2020

Question

tính nhanh:2020 x[0,4-3:7,6] / 1945 x 1975 + 2020

in progress 0
Peyton 3 tuần 2021-11-25T00:33:47+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:35:23+00:00

  Đáp án:

  2020 x[0,4-3:7,6] / 1945 x 1975 + 2020

  =             0                     x1975+2020

  =0+2020

  =2020

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )