Tính nhanh : 25+38-5-8 = = =

Question

Tính nhanh : 25+38-5-8
=
=
=

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-11T15:16:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:17:50+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 25+38-5-8

  =(25+38)-5-8

  =(63-5)-8

  =58-8

  =50

  0
  2021-09-11T15:18:11+00:00

  Đáp án:

  50

  Giải thích các bước giải:

  25+38-5-8

  =(25-5)+(38-8)

  =20+30

  =50

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )