tính nhanh (-5)^3.67.(-|-2^3).(-1)^2n(n thuộc N*)

Question

tính nhanh
(-5)^3.67.(-|-2^3).(-1)^2n(n thuộc N*)

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-07-06T09:21:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:22:53+00:00

  (-5)³.67.(-|-2³|).(-1)^2n (n thuộc N*)

  =-125.67(-8).1 (vì 2n chẵn)

  =(-125.(-8).67

  =1000.67

  =67000

  0
  2021-07-06T09:23:23+00:00

  Đáp án:=67000

   

  Giải thích các bước giải:

   (-5)³.67.(-|-2³|).(-1)^2n

  =-125.67.(-8).1

  =1000.67

  =67000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )