Tính nhanh -8 phần 9 + 1 phần 9 x 2 phần 9 + 1 phần 9 x 7 phần 9

Question

Tính nhanh -8 phần 9 + 1 phần 9 x 2 phần 9 + 1 phần 9 x 7 phần 9

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-26T07:49:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T07:51:04+00:00

  Đáp án:

   =`-8/9 +1/9.(2/9+7/9)`

  =`-8/9+1/9 . 1`

  =`-8/9+1/9`=`-7/9`

  XIN HAY NHẤT NHA

   

  0
  2021-09-26T07:51:27+00:00

    (-8/9)+(1/9)·(2/9)+(1/9)·(7/9)

  =(-8/9)+(1/9)·[(2/9)+(7/9)]

  =(-8/9)+(1/9)·1

  =7/9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )