tính nhanh : a,( 1 – 1/2 ) x (1 – 1/3 ) x ( 1- 1/4 ) x (1 -1/5 ) x ( 1 – 1/6 ) x ( 1 – 1/7 )

Question

tính nhanh :
a,( 1 – 1/2 ) x (1 – 1/3 ) x ( 1- 1/4 ) x (1 -1/5 ) x ( 1 – 1/6 ) x ( 1 – 1/7 )

in progress 0
Alexandra 5 phút 2021-10-06T08:54:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T08:55:55+00:00

  (1 – 12) x (1 – 13) x (1 – 14) x (1 – 15) x ( 1 – 16) x (1 – 17)

   12 x 23 x 34 x 45 x 56 x 67

  = 1.2.3.4.5.62.3.4.5.6.7 

  = 17

        CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-10-06T08:56:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  (1 – $\frac{1}{2}$) x (1 – $\frac{1}{3}$) x (1 – $\frac{1}{4}$) x (1 – $\frac{1}{5}$) x ( 1 – $\frac{1}{6}$) x (1 – $\frac{1}{7}$)

  =  $\frac{1}{2}$ x $\frac{2}{3}$ x $\frac{3}{4}$ x $\frac{4}{5}$ x $\frac{5}{6}$ x $\frac{6}{7}$

  = $\frac{1.2.3.4.5.6}{2.3.4.5.6.7}$ 

  = $\frac{1}{7}$

  Tick mình nha! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )